Słownik Terminów Ogrodniczych – H

Słownik terminów ogrodniczych

Praktyczne Encyclopaedia of agricultural and horticultural terms. a Rolina kwasolubna, która ronie najlepiej w pH mniejszym ni 7, a najlepiej w pH mniejszym ni 7. Rolin-protection mechanisms that prevent przdziorki from being harmed – in other words, mechanisms. It is an ogrod, in which alpine, górskie, and okolic roliny are uprooted and replanted. A simple yet effective ogrodowa budowla, often ozdobna, and most often constructed of wood. The dendrarium (ac. arbor – drzewo), a dendrological garden, has been replanted after being ravaged by a wildfire.

Aromaterapia is the use of roolinnych surowców and zapachów in conjunction with them.

Dwik, wiato, chemiczne zwizki, ksztaty, dwik, wiato Bacteria chorobotwórczych are being fought with the help of roelin health-preserving agents.

This is the primary component of the licia, which is often paska and cienka and rozpita na.

 1. Inaczej gaik, zagajnik, zagajnik.
 2. Rolin biology is derived from Greek botany, and is known by the names ziele, owoc, and rolina.
 3. Forming cigs in a geometric or artistic manner is possible.
 4. Wieloletnia (ac.
 5. herba perennis), wieloletnia (ac.
 6. herba perennis), wieloletnia (ac.
 7. A kind of long-lived rolin may be found in the bylins that are zimujing in the gruncie.

Boskiet is a small park located on the outskirts of town.

bulbus) is a little, skrócony pd that is commonly known as a piknie.

The location where the sale of finely detailed goods and services takes place.

It is an otulina (somiana ochrona) that is placed on the roliny in the interest of health.

A lack of or an absence of dobro in the glebe that is important for the roliny skadnika pokarmowego.

Every rolina that has never been seen before.

This is a device for the protection of roelin that has been soaked in water and placed in the appropriate location.

It includes, among other things, a skeleton, ogrodów, and pastwisk, and it is made mostly of azure.

To be more specific, owoców are seeing an increase in their zbiorcza (slowing down) activity.

Doniczka.

Porola is becoming worse.

Etykieta is an official document that contains information about the organization.

fwiat zwierzt An all-encompassing classification for all of the zooplankton on the property.

wiat rolin, wiat rolin a group of roelin gatunks that occur in a specific area of the world, This is an artistic project of kwiats and their incorporation into compositions.

Tools for roelin protection in the context of chorobotwórczych chorobotwórców – inaczej.

A large, ozdobny trawnik in the vicinity of a prostokta, koa, or owalu where it is found.

This is a mechanical ogrodnication tool that is used to spulch the leaves of the glebe.

Rodki ochrony rolin uywane do zwalcania chwastów s inaczej dla rodki ochrony.

Hydrokultura on the rise.

It’s more accurate to call them “owadobójcze” (owad-protection devices) than “owadobójcze” (owad-control devices).

When you think of a place where you can get some work done, you probably think of something like a shed or an outbuilding.

One of four major events that took place during the year in the countryside due to climatic conditions.

This is a type of kwiatowej rabaty that comes in the form of a koa or elipsy with a lekkim.

Nawódniczy ogrodniczy (ogrodniczy = orchard) is an orchard with a large yield of próchnicy, and it is located in the W.

In this particular case, a specialized skrzynia is used for the composition of organic offshoots (odpads).

This was the first time that Rolina had been zdrewned, and she had not been able to wytwarza either pnia or korony.

lFormacja rolinna, której gównym skadnikiem s drzewa – zwarcie rosncy, której gównym skadnikiem s drzewa.

The primary organ of the roliny system, in which photosynthesis takes place.

To begin, macroelementy and macromineray are the first steps that must be taken.

The first generation was born as a result of a skrzyowania of two wyranie skrzyowania.

Microelementy are skadniki that appear in the gleb in little amounts, and they are made up of atoms and molecules.

semen) – organ rolin nasiennych powstajcy z rolin nasiennych (Fabaceae).nNasiono, nasienie (ac Mineral nawozy, also known as sztuczne, have a well defined composition.

Organically grown food is always considered a primary food (with the exception of wyjtkiem).

Storage of napozów with the goal of increasing or decreasing the amount of available space in the glebe.

Obnianie is a goal of the company’s rolinnej production, and the company’s goal is to reduce obnianie.

Horticulture has advanced significantly.

It is a place of uprawy rolin that is designated for the purpose of carrying out business operations.

Powierzchnia zlokalizowana najczciej w okolicach siedziby gospodarstwa, a take w okolicach miejsca.

Inaczej Pomarańczarnia.

Organ rośliny, zawierający jedno lub wiele dojrzałych nasion.

Budowla ogrodowa składająca się z dwóch rzędów słupów podtrzymujących.

Jest to produkt.

pestis – zaraza, caedo – zabijam) – substancje chemiczne.

Piaskowanie trawnika polega na rozrzucaniu piasku na murawę trawnika.

Rodzaj miejskich terenów zielonych (od słów „plantacja”, „plantowanie”).

Roślina o długich, wiotkich łodygach, wymagających podparcia.

Jest to mieszanka odpowiednio dobranych ziem ogrodniczych I innych.

Pojedyncze twory przyrody żywej I nieożywionej lub ich skupiska o.

suffrutex) to nazwa roślin mających charakter przejściowy.

rJest to typ nasadzenie roślin, mający zazwyczaj formę pasa o szerokości.

Inaczej środki odstraszające lub odstraszacze (łac.

Rezerwat przyrody to obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało.

rosarium) – ogród lub jego część, gdzie.

Roślina jednopienna, wytwarza kwiaty męskie I kwiaty żeńskie na jednym.

theros – lato, phyton – roślina), która w jednym okresie.

Roślina tworząca pułapki chwytające I trawiące owady w celu zaopatrzenia.

sTeren na którym zasadzono drzewa owocowe I krzewy owocowe, do użytku.

Inaczej ogród skalny.

Uszkadzanie okrywy nasiennej w celu ułatwienia I przyspieszenia.

Pojedyncza, samotnie (z fr.

Rodzina storczykowate (Orchidaceae) to druga pod względem liczebności.

Rośliny z mięsistymi, grubymi liśćmi, łodygami lub korzeniami w których.

Każde zwierzę, które w wyniku swojej działalności, uszkadza roślinę.

ŚPrzykrywanie gleby wokół rośliny w celu zminimalizowania parowania wody.

tOtwarta platforma przylegająca do dolnej kondygnacji budynku przeznaczona.

Topiary to formy roślin (drzew I krzewów) uzyskane poprzez ich.

Inaczej murawa.

Jest to kratka porośnięta roślinami pnącymi, tworząca ściany ogrodowych.

Wydzielona część ogrodu, w której uprawiane są warzywa – inaczej ogród.

Rodzina wrzosowate (Ericaceae) występuje na całej kuli ziemskiej, z.

Jest to ogród składający się z roślin naturalnych.

zZapylacze to ogólna nazwa zwierząt, które regularnie uczestniczą w.

Podłoże, jednorodne lub skomponowane z wielu składników, przygotowane. Jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Rośliny zielarskie – to wszystkie rośliny, które zawierają substancje. ŻZdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi zespół.

Krótki słownik pojęć ogrodniczych cz.1 – od A do K

Ogrodnictwo is a gratifying pastime that many people like. When we begin to go further into this world, she becomes increasingly engrossed in us. What’s more, it has the ability to quickly pique the interest of even the most innocuous of gardeners. It is thus necessary to become acquainted with the fundamental concepts with which we will almost certainly come into contact. In this section, we’ll go through the terms in the alphabet from A to K. A It is an inconspicuous piece of pielgnacyjne work that is done on the trawniks.

 1. Due to the nakuwanie of ziemi, she becomes more rozluniona and also becomes more dimly lit.
 2. Alpinarium – is a man-made environment in which górskie, and even alpejskie, roliny are being cultivated.
 3. B For the purpose of this article, “bylina” refers to a long-lived white rose, specifically one that ages slowly and develops white spots on its leaves over time.
 4. The use of bieleniedrzew owocowych is a type of pielgnacyjny zabieg that is based on the use of a specific bia substancj to prevent pnia from becoming nadmiernie as a result of the actions of soneczny promieni.
 5. C Chlorofil is an incandescently colored barwnik that is essential in the process of photosynthesis.
 6. Chloroza is a term that refers to something that is related to chlorofile.
 7. It is possible that the chorobowym objawem will be yellow or white plamy.

Dendrologia is a significant branch of botany, within which drzewa and krzewy are included.

You might be interested:  Słownik Terminów Ogrodniczych - S

It is also known as E Epifit, which is characterized by its innaczej porola, roliny rosnace one over the other, and the use of them as an antidote to other diseases.

Entomologia is a branch of science that is mostly concerned with owads.

They have been studied in terms of morphology, elaboration, and so on.

F Infection with Fuzarioza is caused by a grzyb from the Fusarium genus of bacteria.

For example, widniecie and zasychanie lici are two of her objaws.

G kosz made of metal siatki and placed in the center of the ksztat of the prostopadocianu.

It is used as a construction feature in areas where a czci wspierajcej ziemi na zboczu or pochyleniu terenu can play a role in the formation of an oporowy wall, such as a zoo.

Grono is a rodzaj of kwiatostanu in the Rolin area.

We may find examples of this type of kwiatostanu in places like ubin or Konwalii, for example.

It’s possible to have selektywne activities, but it’s not likely.

Among the products made using this process are warzyw and kwiats, which are both used in the food industry.

The inspekt is constructed of drewnianej ramy and przeszklonych cian, and it is equipped with an otwieranym oknem that is required for evening use.

Inkrustacja is a method of easing the pain of nasion by removing their dawk of nawozów and rolin-protecting substances, so making their kiekowanie and siewek development easier.

They do not require a long period of jarowizacji, which is the period of time spent at low temperatures, such as roliny ozime.

Jagodnik — a place of business where jagodowe roliny, such as borówka, and other similar structures grow.

It has a czstek structure that is owalnych, lekkich, and porowatych.

On the roiling powierzchni rolin, there is a kutykula – a warstwa cieniutka (which does not appear on the roiling powierzchni). She exposes the aciny of the komorki epidermy. It performs protective functions and protects the rolin from being harmed by unwelcome water intrusion.

słownik botaniczny i ogrodniczy

A.A. Fedorow, M.E. Kirpicznikow and Z.T. Artjuszenko (eds. ), 1956-79 — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii (Atlas of Observational Morfology of Wysszich Rastjenii) J. Futák and L. Bertová (eds.), 1966 — Fló An illustrated dictionary of plant words, published by Beentje H. in 2010 — The Kew Plant Glossary Szweykowska, A., Szweykowska, J. (red. ), 2003 — Szweykowska, A., Szweykowska, J. (red. ), 1976 — Botanika. The Roliny of Poland, Volumes I and II. Szafer, W., Kulczyski, St., Pawowski, B., et al., 1993 — Flora Europaea, Volume 1, Psilotaceae to Platanaceae p.523; Pawowski, B., 1956 — Flora Tatr, Roliny Naczyniowe, Tom 1; Seneta, W., 1987 — Drze Currently, you are not logged in — please view the okrojone, zoomed-in version of the atlas — please log in (click on the icon in the upper right corner of each page).

Contact us via our contact form.

Link to this page using the following code (as an example, modify the following link’s text to suit your needs): a href=”sownik botaniczny I ogrodniczy – Atlas rolin Polski atlas-roslin.pl /ata”>sownik botaniczny I ogrodniczy By using this website, you agree to the use of cookies.

—a lot more information

Górnicze – Gwarowy słownik górniczy

OTWARTY SOWNIK LSKICH TERMINW GRNICZYCH OTWARTY SOWNIK LSKICH TERMINW GRNICZYCH Wstęp The Górnictwo lskie has a long and illustrious history. Initially, a kruszcowe górnictwo appeared here, followed by a wglowe górnictwo, and after a long period of time, they began to function in the vicinity of one another, with the current wiodccy rola filling the role of the second. In connection with the wyczerpaniem zasobów, the existence of zooone uwarunkowania górniczej results in the fact that gornicze zakady operate for a predetermined period of time in one location before being relocated to another location later on in the same location.

 • The material ruins of Górnictwa may be found by visiting the zabytkowe kopalnie, sztolnieczy, and the Górnictwa Museum.
 • In addition to material objects, they created a unique tradition and culture for themselves, with the górnic language serving as a key component in both the workplace and beyond it.
 • On the other hand, there is a lot of zmiennoci in this.
 • Others can be found in a potocznej mowie in a specific region, while others can be found in a kopalni on the outskirts of a city.
 • The origins of terms in the Górnicze language are quite diverse and varied.
 • In the same way that we want to preserve tangible evidence from the history of Górnictwa, we should strive to preserve as many non-material evidences as possible in the form of Górnicze language as well.
 • The character of the sownik is open.

It is also possible to draw attention to stipulations that have already been enacted.

We invite you to collaborate with us and express our gratitude.

Górnicy, according to K.J.A.Achtel’s miara pojemnoci, otrzymywali trzydzia piwa in the early hours of the morning.

Barbora is a particularly tasty kopalnian wóz.

It is a bekoritka–kolejka that has been soaked (patrz include: luker and szarf); it is a kolejka that has been soaked.

Berga–kamie, kawaek skay ponnej; Berga–kamie, kawaek skay ponnej Bergmon-górnik (Bergmon-gornik); L-pantografo molto grande; Biksa–puszka na zapalniki, sponkownica; Biksa–puszka na zapalniki, sponkownica Bindlach, bindloch-gniazdo wykute pod stojak; Bindlach, bindloch-gniazdo wykute pod stojak; Biglajter is a maszynist’s assistant.

Bocian–czujnik spitrzenia urobku na przesypie; Bocian–czujnik spitrzenia urobku na przesypie Prasznic, woda sodowa, brauza -woda sodowa; Breha -om; Breha -om Budunek – obudowa stawianie budunek; In Bumela, the term means “opuszczenie dnia pracy without supervision.” A pair of byki – ukady wysuwu na obudowie cianowej; Byrna–żarówka; The Ciaplyta-Boto is a little creature that lives on the spout of a wyrobisk (it also has a maras).

The Cibang – zacisk, cigacz on the edge of the wu; Colsztok – skadana miara (Colsztok – skadana miara) Cufal-related mishap; Cug-pocig kopalniany; cug-pocig kopalniany Cukup – rczna podcigarka (patrz hupcug, rupcug); Cukup – rczna podcigarka Cyndel–lont Wyrobiska Górniczego; DDach – wyrobiska górniczego Dmuchocze is a deta orchestra.

E.Elektryka -prd elektryczny; E.Elektryka -prd elektryczny; E.Elektryka -prd elektryczny; E.Elektryka -prd elektryczny; Elektrykorz -elektryk; Elektrykorz -elektryk; Erda–Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable; Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy Cable, Uziemiajcy F.Fajer – a day off from work for F.Fajer; Fajrant is the dniówki’s countdown timer.

Faldrat–drut lizgowy; Faldrat–drut lizgowy Fartuch – a rodzaj of osony in the edifice’s courtyard; Fedrowa – to demolish a building; Fedra–sprężyna; It is Fela who is a kolejowy podkoad.

Flaszyncug – wcignik acuchowy; Flaszyncug – wcignik acuchowy Fo(r)szus -zaliczka as well as a wypaty konto Oodijka, owijka, fuzlapa -onuca; Wypata G.Geltag; G.Geltag – wypata The glajzy–szyny, the tory Cerny paper made of glasspapior; A kierunek wyrobiska is represented by the godziny, which are points on the horizon that indicate the location of the kierunek.

For the oczyszczania of the strzaowe otwor from the zwiercin; Gracka–drk for the oczyszczania of the strzaowe otwor from the zwiercin; Groszek -sortyment wgla; Groszek -sortyment Gruba–kopalnia (as well as hajernia as a patrz); Grubiorz–górnik, kopalni pracownik (patrz te: bergmon, murcek); grubiorz–górnik, kopalni pracownik A drobny sortyment of wgla is called a grysik.

Haer -kask, hem górniczy (patrz kachol as well); hem górniczy Haszpel is a kopalniany koowrót (cowrót of kopalniany).

Place drewna, Holcplac-skadowisko, Plac Drewna; Holman–wiertarka udarowa; Holman–wiertarka udarowa In addition, there are some minor issues with the hoda–skadowisko; and there are some minor issues with the kamienia.

Hupcug-podcigarka rczna; Hupcug-podcigarka rczna I.Imbryczny – zapasowy, zbdny; II.Imbryczny – zapasowy, zbdny To rub and nail polish, use Imbus, a rodzaj klucza maszynowego.

Jakla–bluza ubrania roboczego (patrz kabot, as well);K.Kabot–bluza ubrania roboczego;K.Kabot–bluza ubrania roboczego Hem górniczy, kachol-kask, kachol-kask; Kalfaktor–pracownik odpowiedzialny za zaopatrzenie oddziau w materiay; magazynier oddziaowy odpowiedzialny za zaopatrzenie oddziau w materiay Kapa–stropnica; On the karbid, there is a górnicza lampka, and on the karbid, there is a lampka.

Classification: Klamory – narzdzia, drobne czci; Kloty – zamki, which connect the various elements of the structure A knefel -guzik, as well as a zacznika przycisk; Wgla kostka–gruby sortyment kostka Koza–wóz kopalniany materiaowy drzewiarka (patrz równie suka); Koza–wóz kopalniany materiaowy drzewiarka Kuperka – górnicza sponka kuperka; si–dymi; a brief summary; In the case of Ladok, the drill bit is used to lubricate the otorów strzaowych.

Lajtong-rurocig; Lajtong-rurocig The larmo -haas, the gono; Powietrze – Luft; Powietrze – Powietrze Luker–podziemna kolej kopalni; Luker–podziemna kolej kopalni lutniocig–rurocig for the purpose of distributing water; .om–prt metalowy do wykonywania obrywki;.om–prt metalowy do wykonywania obrywki ycha–czerpak adowarki; M.Majzel–picinak; M.Majzel–picinak Malta–a cement-laying procedure that is ready for use.

A boto, with a mute on the verge of destroying the wyrobiska.

A maszyniok–kierowca for the kolei of podziemnych animals; Sortyment wgla Mia -drobny sortyment; wglowy; moa–mia wglowy Mufa is a type of electric kabli that is used in conjunction with other kabli.

You might be interested:  Pnącza Kwitnące Latem – Katalog Roślin

The Drek N.Nabijak for adowania of otorów strzaowych is a kind of Drek N.Nabijak.

Nabój–opakowana I opisana porcja materiau wybuchowego; Nabój–opakowana I opisana porcja materiau wybuchowego; Nilo–klamra for the purpose of slicing up tam przenonikowych; O.Ocios – boczna ciana wyrobiska górniczego; O.Ocios – boczna ciana wyrobiska górniczego Arrangements for transportation in the event of the use of a crane; To create an object in the regulatory sense, use the words “okno,” “okienko,” and “otwór” (to create an object in the regulatory sense).

Olunek–wizanie polskie, a kind of drewnianej obudowa composed of a variety of elements; Between the odrzwiami of the obudowy, opinka -siatki or betoniki zabezpieczajce wyrobisko zabezpieczajce; Rzd Stojaków Drewnianych, which are stacked one on top of the other in the form of a tamy; Orzech–redni sortyment wgla; orzech–redni sortyment wgla In the case of Ostrogi, they are klins that sadujcy przenoników zgrzebowych.

 • P.Pancer, zgrzebowy przenonik; P.Pancer, przenonik; The wybuchowe material’s patronymi and pojedyncze naboje Pe(y)ndzyjo–emerytura; Pik, piker, and puker are all pneumatic tool names.
 • Mótka Gorniczego, cz goda Gorniczego; Pyrlik – rodzaj mótka Gorniczego; Cz goda Gorniczego; R.Ringi – uki obudowychodnikowej; R.Ringi – uki obudowychodnikowej In the past, there were a number of potrzsalne locations, such as a wstrzsany przenonik or an old wagon for transporting wgla.
 • (Mechanical Worker) – zakad przeróbki mechanicznej wgla; Simering–piercie uszczelniajcy; Simering–piercie uszczelniajcy Bezpiecznik w elektrycznym ukadzie, also known as Sicherong.
 • zgrzebowy lekki przenonik zgrzebowy; 2.
 • A szachta is a kopalnia that is mostly obscured by a szachta.

Szarfy, szarfki, -kolejki firmy “Scharf”; Szarfy, szarfki, -kolejki firmy “Scharf”; Pozodrowienie górnicze Szczyna Boe; Szczyna Boe -pozdrowienie górnicze Szlauhwoga – poziomica wowa wodna; Sznita – kromka chleba; Szlauhwoga – poziomica wowa wodna Wchania sznuptabaka -tyto do wchania Wcig szybowego szola–klatka wycig szybowego It’s called Szplind-odzieowa szafka in Polish.

Przydatny słownik szkółkarskich pojęć – Porady i inspiracje

It is not the case that Drzewa’s li­cie contains any igie or usek, but rather an abundance of blaszek of a disproportionately large size.

Drzewo iglaste

For example, sosna or joda are examples of drewo with igowatych liciach.

Dwupienne (rośliny)

In most cases, gatunki with one-piece mskie and eskie kwiats may be found on a rolinachmskich or eskich oddzielnych rolinachmskich orekach.

Endemiczny

Spectator gatunek that only appears on a specific area of the screen

Gatunki bliźniacze

In terms of morphology, the populacje are similar or same, but they are izolowane rozrodczo.

Grono

In the kwiatostan (or owocostan), once the bokach has been completed but the osi have not been rozgazioned, the osi stoj on the szypukach kwiaty (or owoce) for a period of time.

Jabłkowaty owoc

Owoc pojedynczy, pozorny, który misz jest utworzony z misistej lub skórzastej owocni, wytworzonej ze zgrubiaej szypuki I dna kwiatowego, nasiona otoczone s skór

Jagoda

The owl is a pojedynczy, with a misistym, zwykle soczystym miszu and a luno umieszczonych in it nasionach, which is covered with a crimson lupin.

Jednopienne (rośliny)

A group of gatunki whose one-of-a-kind mskie and eskie kwia­ty are revolving around the same rolinie are known as the mskie gatunki or the eskie gatunki.

Jednopłciowe (kwiaty)

Kwiaty, which are made either entirely of prciks (kwiaty mskie) or entirely of owocolistks (kwiaty eskie), are a type of cake.

Liść pierzasty

A type of kwiat that is made solely of prciks (kwiaty mskie) or solely of owocolistks (kwiaty sweskie) are kwiats that are made entirely of owocolistks.

Matecznik

If you have any hodowli rolin that are particularly valuable for the production of school supplies, you might consider purchasing some of them or having them nasionated at a local szkókarskie supply store.

Mieszaniec (hybryda, bastard)

The emergence of the osobnik occurred as a result of the convergence of two distinct gatunks.

Miodniki

Nektar-dispersing tkanka, which may be found near the edge of the kwiatu and is particularly prominent at the most extreme point of the korony. Some mskie kwiaty, for example, akacji, have miodniki on the outside of the kwiats as well as on the inside of the kwiats.

Młodzież szkółkarska

Roliny, which have not yet been prepared for sale, and which must be increased in value in order to achieve the predetermined market value (also known as “póproduct ogrodniczy”).

Nakrzyżległy (układ liści)

In this lici naprzeciwlegy, in which each para is ustawiona wzgldemlecejponiejlubpowyej: under the kttem 90°, lici naprzeciwlegy

Naprzeciwległy (układ liści)

As the Licie wyrastaj from the osi pdu dokadnienaprzeciw siebie, the Licie (jak w odbiciu lustrzanym)

Nektar

Cukry-containing wydzielina, as well as aminokwasy in certain cases, that roliny produce for the benefit of owads who swiat their kwiaty.

Obupłciowe (kwiaty)

Kwiaty zawierajce organy rozmnaania pciowego: mskie prciki eskie (supki), mskie prciki eskie (supki), mskie prciki eskie (supki), mskie prciki eskie (supki), mskie prciki eskie (

Odmiana hodowlana

When an individual undergoes an udomowienia or krzyowa, the result is an alteration in the environment.

Okrytonasienne (okrytozalążkowe)

In owocolistkach, zalki nasion ukryte s, and the roliny made of ‘classic’ kwiatami, which are used to make supki, are visible.

Okwiat

An assortment of kwiatu fruits and vegetables, including kielichu and korony

Owoc niepękający

It is only during kiekowania that the owoc, which does not otwiera si samoistnie in the stadium of dojrzaoci, reaches the peak of its power.

Owoc pękający

When it comes to the development of nasion, owoc otwierajcy si on the same page is essential.

Owoc zbiorowy morwy

One of several drob­nych owoców with a soczysty miszu arranged on a single szypule has been made into an owocostan.

Pestkowiec

It has a mi­sist owocni warstwa and one or more pestka­mi that are around it, and it is served with nasion.

Pestkowiec pozorny

Pestkowiec z stwardniaym, czsto zdrewniaym mezokarpem, otoczo­nym misistym egzokarpem, otoczo­nym misistym egzokarpem

Podwójnie pierzasty

The zoony, skewed list, skewed from the first three lists that were established, from which each list is now skewed from a slew of listks, is the li zoony, skewed from the first three lists that were established.

Pręciki

Organy for pci-related rozmnaania, skadajce si z nitki and przyczepionych do niej na wierzchoku pylników, w których jest pyek.

Przylistki

Typically small, non-proliferating boniaste wyrostki, occasionally found in the ksztacie cierni, wyrastajce u nasady lici waciwych; on rare occasions, they odpadaj very quickly.

Pylnik

The upper portion of the practice field, where the pyek is more prominent.

Roślina obupłciowa

A ro­lina in which kwiaty of both pci, in the form of kwiats of either pci, or (in the case of the latter) in the form of kwiats of both pci are found on a single sto­bni­ku, is depicted.

Sadzonka

This is a section of roliny that has been orphaned or inaczej pozyskana from matecznej roliny, and it is being fed into the ukorzeniania process.

Skrętolegle (ustawienie liści)

Asymmetrical li­cies are wyrastaj­cze na ody­dze, changing their shape to a non-uniform wysoko­ci, often spirally.

Skrzydełko

Insanely slow deceleration of skrzydlak nasion, which makes their re-emergence from the depths of the ocean much easier.

Skrzydlak

One or two skrzydekami are opatrzony by a single or multiple skrzydekami in this pojedynczy, nonpkajcy, opatrzony by one or more of the skrzydekami.

Skrzydlak pozorny

Pojedynczy owoc niepkajcy z jednostronnieprzeduon,skrzydowat zewntrzna oson, do dwu ra­zy dusz od samej owocni, do dwu ra­zy dusz od samej owo

Słupek

An organ of pciowe­go kwiatu rozmnaania, skadajcy si z zgru­biaej u dou zalni, wyduonej szyjki, na wierzchoku której znajdu­je si znami przyjmu­jce pyek

Strąk

Roliny motylkowej, owoc roliny motylkowej, powstay z jednego owocolistka, pkajcego wzdu na 2 klapy z nasionami przyczepionych w jeden szeregu do szwu, oraz jednego owocolistka pkaj

Szyszeczki (brzozy, olchy)

Szyszkowaty twór szyszkowaty nieupki uooone spiralnie na szypuce uooone w spiralnie w szypuce

Szyszka

Anowocostan fashioned out of osi and the gizmos that congregate on it, revealing dachówkowato usek, zdrewniaych or skórkowatych, between which are uncovered owocki or anowocostan shaped like an owocki or anowocostan.

Takson

In a systematyce of rolin, a category is designated by a naukowy nazwa such as “Azia” or “Greece.”

Torebka nasienna

Owoc pkajcy, zoony z kilku owocolistków, zoony z kilku owocolistków

Zalążnia

The dolna cz of the supka has been grubiaa, revealing zalki.

Znamię

Organ with a bulge on the side of the head that is responsible for pyek production during zapylania (also known as “supka” or “supka organ”).

Żołądź

A non-pkajcy owoc in which the nasienie is surrounded by a tward owocnia and which tinks in the misczce

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Construction of a szklarnia – a three-sectioned szklarnia composed of three F, G, and H types of szklarni is being built on the grounds of the Zespou Szkó Ogrodniczych near the Batalionów Chopskich 115 street in Szczecin, Poland. 88003 – 2010; date of zamieszczenia: 19.04.2010; numer ogoszenia: 88003 – 2010 OGOSZENIE O ZAMWIENIU – roboty budowlane – OGOSZENIE O ZAMWIENIU It is mandatory to use ogoszenia in your announcement. The announcement is related to: public zamówienia. SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI.

 1. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj.
 2. 091 4245102, fax 091 4245104.
 3. Address of the zamawiajcego website on the internet: I.
 4. II.1.2) Robots for the construction industry (rodzaj zamówienia).
You might be interested:  Elementy Systemu Automatycznego Nawadniania

It also includes the completion of all work necessary to bring the szklarnie project to a state that is consistent with the project documentation, technical specifications for its construction, and the odbior of robót budowlanych under the name S II.1.4) Is it possible that the udzielenie zamówie uzupeniajcych will be implemented?

 1. Predmiotu, as well as the magnitude or time span of zamówie uzupeniajcych, are defined.
 2. II.1.5) Wspólny Sownik Zamówie (Community-Based Zamówie): 45.20.00.00-9, 45.21.32.00-5, 45.21.32.40-7, 45.20.00.00-9, 45.21.32.00-5, 45.21.32.40-7 II.1.6) Is it necessary to submit a full set of bids?
 3. II.1.7) Is it necessary to submit a wariant’s offer?
 4. LUB TERMIN WYKONANIA II.2) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: The deadline is October 31st, 2010.
 5. (seventy-five thousand five hundred dollars) before the end of the day on May 5, 2010, at 11:30 a.m.

III.2) ZALICZKICzy considers it appropriate to place a zaliczek on the eve of completing the zamówienia: III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIA The zamawiajcy does not provide any specifics on the situation.

III.3.2) Possessing knowledge and understanding This is an example of a method for doing an evaluation of the conditions of this warunkuo.

Similarly, zamawiajcy uzna: robot budowlan polegajc na budowie szklarni o wartoci brutto nie mniejszej ni 350 000 z kada za robot budowlan podobn zamawiajcy uzna: robot budowlan polegajc The determination of the terms and conditions of participation in the project will be carried out on the basis of documentation provided by the project’s creator, according to the SPENIA/NIE SPENIA criterion.

 1. III.3.4) Individuals who are capable of completing the zamówienia This is an example of a method for doing an evaluation of the conditions of this warunkuo.
 2. The requirement will be met also in the event that one individual possesses qualifications in a number of different areas of expertise.
 3. III.3.5) Economic and financial conditions in Poland It is not known what method will be used to complete the evaluation of this condition.
 4. (3) INFORMACJA OB WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.

1 USTAWY III.4) (3) In the case of wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu by the wykonawc, in addition to owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, it is necessary to submit:wykaz robót budowlanych w zakresie niezbdn A list of individuals who will be involved in the completion of a transaction, including but not limited to those who will be responsible for the quality control of the product or the operation of robots in the construction industry, together with information about their professional qualifications, experience, and skills necessary for the completion of the transaction, as well as the time frame within which the transaction will be completed, as well as information about the basis for their use.

It is my understanding that the individuals who will participate in the execution of the zamówienie possess the necessary qualifications, if the relevant laws and regulations establish the requirement for such qualifications and qualifications.

4.2) In the case of a finding of non-compliance with a wykluczeniu based on the provisions of Art.

1 of the United States Constitution, it is necessary to file a notice of non-compliance with the wykluczeniu.

Inne dokumenci, które nie zostay wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1)ofert cenow zgodnie z Rozdzialem I pkt 3 siwz; w przypadku skadania oferty wspólnej naley w Only in the situations specified in Rozdziale I, pkt 5 (zdanie 2 siwz) or in the case of joint offering (Rozdziale III, siwz) is an appropriate level of penomocnictwa.

 1. III.7) nie PROCEDURA SEKCJA IV: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) UDZIELENIA ZAMWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA IV.1.1) Modal udzielenia zamówienia: unrestricted access to the internet.
 2. The answer is no.
 3. Zamówie Publicznych Urzdu Miasta Szczecin Pl.
 4. nr 397).
 5. Zamówie Publicznych Urzdu Miasta Szczecin Pl.
 6. nr 397).

IV.4.17) Is it possible that the udzielenie of zamówienia will be delayed in the event of a failure to make available funds from the European Free Trade Association (EFTA) budget? The announcement was made on April 19, 2010, and it was published in the Biuletynie Zamówie Publicznych.

Załączniki:

 • 8 – project documentation (also known as project documentation) (.zip, 7.26 MB) Information on the creation of the Zacznika was published by Magdalena Pietrzykowska on April 19th, 2010 at 11:37:23 a.m.
 • SIWZ (.pdf, 150 KB) Informacja o wytworzeniu zacznikaOpublikowa(s):Magdalena Pietrzykowska, dnia:2010/04/19 11:3723
 • Za. 9 – techniczne specyfikacje wykonania I odbioru robót
 • Za (.zip, 238 KB) The following information was published by:Magdalena Pietrzykowska on April 19, 2010 at 11:37:24 p.m.: zacznika no. 7 – wzór umowy (.pdf, 70 KB) The following information was published by:Magdalena Pietrzykowska on April 19, 2010 at 11:37:23
 • Zacznik 2 – owaidczenie o barku podstaw do wykluczenia zacznika (.pdf, 24 KB) 3 – oswiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu zacznika, opublikowane(a) przez Magdalena Pietrzykowska, dnia:2010/04/19 11:37:23
 • Zacznika I informacja o wytworzeniu zacznika,publiko (.pdf, 25 KB) 4 – a collection of related works published by Magdalena Pietrzykowska on the same day as the announcement of the zacznik’s creation
 • Zacznik’s creation was announced by Magdalena Pietrzykowska on the same day as the announcement of its creation on the same day as the announcement of its creation on the same day as the announcement of its creation on the same day as the announcement of its creation
 • (.pdf, 23 KB) The following information was published by Magdalena Pietrzykowska on April 19, 2010 at 11:37:23: zacznika. 5 – number of people who have participated in the contest (.pdf, 25 KB) First and foremost, information on the creation of Zacznika is provided. Magdalena Pietrzykowska published on April 19, 2010 at 11:37 a.m., with the following changes: za. 6: notification of the possession of uprawnie
 • And za. 7: notification of the possession of uprawnie (.pdf, 24 KB) First and foremost, information on the creation of Zacznika is provided. First published on April 19, 2010 at 11:37 a.m. by Magdalena Pietrzykowska. Second published on April 19, 2010 at 11:37. (.pdf, 27 KB) First and foremost, information on the creation of Zacznika is provided. the document was published by Magdalena Pietrzykowska on April 19, 2010 at 11:37 a.m.
 • Section 1A – cost estimation for robót
 • (.pdf, 23 KB) First and foremost, information on the creation of Zacznika is provided. Maggie Pietrzykowska published on April 19, 2010 at 11:37:23 a.m., with permission from the author.

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA ABOUT THE AVAILABILITY OF OFFERSGmina Miasto Szczecin 70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie Biuro ds. Zamówie Publicznych (Public Works Department) Armii Krajowej 1 (Polish: Pl. Armii Krajowej 1) www.szczecin.pl The case number is BZP/50/10 Szczecin, and it was filed on May 19, 2010. It is about providing information on the selection of the most advantageous offer in a post-powaniu conducted in the context of a non-restricted tender process for a “Budowa szklarni – trzysegmentowy blok szklarniowy skadajcy si z trzech szklarni F, G, H, typ 3 on the grounds of the Nomenclature and address: ul.

 • Rybickiego 10, Skierniewice, Poland) As a result of the competition, the best-rated offer received the greatest number of points, which corresponded to the criteria for evaluating the offer, which were specified in the siwz.
 • AMU-MERA Przedsibiorstwo Handlowe Sp.
 • Jeynowa 1, 62 – 002 Suchy Las 93,723, ul.
 • NETAFIM – IRYGACJA Sp.
 • Rybickiego 10, 96 – 102 Skierniewice 1004.
 • z o.o.Ul.
 • SOUTH AFRICAN AGRO – SUR Wojciech Surowiec is a Polish actor and director.
 • Kociuszki 231, 42 – 582 Ul.
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/29 10:59:19 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2010/05/19 11:41:41 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2010/04/19 11:19:43 nowa pozycja

LEKSYKON Nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów : Wydawnictwo SGGW

DETAILS REGARDING THE AVAILABILITY OF OFFERSMinistry of the City of Szczecin 70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, Biuro ds. Zamówie Publicznych the First Division of the Polish Armed Forces (1st Division of the Polish Armed Forces). www.szczecin.pl Szczecin, Poland, May 19, 2010 (BZP/50/10 Szczecin, Poland) It is about providing information on the selection of the most advantageous offer in a post-powaniu conducted in the context of a non-restricted tender process for a “Budowa szklarni – trzysegmentowy blok szklarniowy skadajcy si z trzech szklarni F, G, H, typ 3 on the grounds of the Ze Nomenclature and address: ul.

A grading system for products and services, as well as comparisons between competing products and services: oferty is a number.

AMU-MERA Przedsibiorstwo Handlowe Sp z o.o.

Jeynowa 1, 62-002 Suchy Las 93,723, 2.

NETAFIM – IRYGACJA Sp.

Rybickiego 10, 96 – 102 Skierniewice 1004 NETAFIM – IRYGACJA Sp.

Rybickiego 10, 96 – 102 Skierniewice 1004 NETAFIM – IRYGACJA Sp.

SOUTH AFRICAN AGRO-SURGENCY Witold Surowiec is a Polish actor and filmmaker.

Kociuszki, 42, 582 Rogonik Data of publication of notices of zamówieniu: 2010/04/19I Informacja o wytworzeniu danych dla stronyVLista zmian na stronieudostpnie:Biuro ds. Zamówie Publicznych, wytworzono:2010/04/19, odpowiedzialny/a:Magdalena zmian’s history may be found here.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *